elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 22.09.2023
Jesteś tutaj:

Statut prawny

Przedszkole funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i związanymi z nią oraz innymi przepisami prawnymi.

Prawo wewnętrzne zgodne z prawem oświatowym naszego przedszkola stanowią:
* Statut
* Regulamin Rady Rodziców
* Regulamin Rady Pedagogicznej
* Reulamin Publicznego Przedszkola w Szadku i wynikające z niego procedury:
          - Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
          - Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu.
          - Procedura wyjść na teren przedszkolny.
          - Procedura organizowania spacerów i wycieczek pieszych.
          - Procedura organizowania wycieczek krajoznawczo – turystycznych.
          - Procedury działań interwencyjnych.
          - Procedura rekrutacji do przedszkola.
          - Procedura postępowania w sprawie realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.
          - Procedura łączenia grup wiekowych.
          - Procedura dopuszczenia do użytku przedszkolnego zestawu programów i podręczników.
          -Procedura zajęć dodatkowych.
          -Procedura dokonywania opłat.
          -Procedura przepływu informacji.
          -Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkola zarówno pracownicy jak i rodzice/prawni opiekunowie/ zobowiązani są do przestrzegania zawartych w wewnętrznych aktach prawnych zasad i ustaleń.

Ponadto w przedszkolu funkcjonuje szereg instrukcji organizacyjnych i regulaminów pracowniczych:

 * Regulamin pracy.
 * Regulamin oceny pracy nauczyciela.
 * Regulamin oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
 * Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego.
 * Regulamin przyznawania nagrody dyrektora.
 * Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego n-li.
 * Regulamin scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych.
 * Regulamin wynagradzania pracowników.
 * Regulamin podziału zakładowego funduszu nagród „13”.
 * Regulamin przydziału środków czystości.
 * Instrukcja bhp i ppoż w przedszkolu.
 * Instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 * Instrukcje stanowiskowe.
 * Instrukcja dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej.
 * Księga HACCP.

Wszystkie akty prawne dostępne są w kancelarii dyrektora, a niektóre z nich w ciągach komunikacyjnych przedszkola, na tablicach ogłoszeń oraz przy stanowiskach pracy.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Publiczne Przedszkole w Szadku
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Jacek Piecyk
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2023
Liczba wyświetleń: 121
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
15.03.2023
10:37:45
edycja
Jacek Piecyk
Statut prawny
15.03.2023
10:36:36
edycja
Jacek Piecyk
Statut prawny
11.05.2022
11:24:09
edycja
Jacek Piecyk
Statut prawny
11.05.2022
11:21:36
edycja
Jacek Piecyk
Statut prawny
11.05.2022
11:21:14
edycja
Jacek Piecyk
Statut prawny